Hästar

Timotej af Hagalund   Till salu

Cascadello I-Emerald-Calvados


Sto född 2018

Stoföl  -22 e:Chaccolou

Kilbrackans Comilfo  Till salu 

Comme il Faut-Cruising-Quito De BaussySto född 2016

Stoföl -22 e:Hemerald Till salu

Wasabi af Hagalund

Casall-Cornet Obolensky-Quidam de Revel-Cassini-Caretino-Landgraf I


Sto född 2021


Chakan 

Kannan-Cumano-King of Diamonds

Sto född 2013

stoföl -22 e: Conthargos

Dräktig med Chacoon Blue

Scilla af Hagalund

Cornet Obolensky-Quidam de Revel-Cassini-Caretino-Landgraf I


Sto född 2017 Dräktig med Cardento


Ursinia af Hagalund

For Romance I-Zack-His Highness-De Niro-Hohenstein


Sto född 2019     


Föl  2022  / Foals 2022 for saleFöl väntas 2022/ Expected foal 2022 for sale


Sto Opium-Toulouse-Cardento. Tingad!

Sto Hemerald-Comme il faut

Sto Chaccolou-Cascadello-Emerald


2023

Cardento-Cornet Obolensky-Quidam de Revel

Chacoon Blue-Kannan-Cumano

Poker de Mariposa- Cornet Obolensky-Kannan

Kathmandu-Toulouse-Cardento

Rosebank VH-For Romance-Zack-His Highness

Orkide af Hagalund

Toulouse-Cardento-Calido I-Caletto I

Sto född 2013

Stoföl -22 e:Opium

DRäktig med Kathmandu


Uniola af Hagalund

Cornet Obolensky-Kannan-Cumano-

King of Diamonds


Sto född 2019

Dräktig med POker de Mariposa

Xylia af Hagalund

Conthargos-Kannan-Cumano-King of Diamonds


Sto född 2022

Kontakta oss gärna om du har frågor 


Therese Jansson   070-55 111 05


Kristinehamn, Värmland info@hagalunds.com