Hästar

 

¤ Nayana van de Winterbeek (BWP) ¤

 

Sto född  2013 hos Geert Nouwen, Stal de Winterbeek

Emerald-Calvados-Ladalco-Joost

 

Mor Paradox såldes som 4-åring till USA från Belgien, men skadades på transporten i planet så hon kom tillbaka för avel.

 

*Halvbror till Paradox, wodka-Lime blev champion i Australien 2013 1,60 hoppning

*Halvbror till Paradox, Roostar går 1,60 med Robert Whitaker

*Helsyster till Paradox, Sostar går 1,35 i Nederländerna.

*Paradox första avkomma går 1,45 i Schweiz.

*Paradox andra avkomma går 1,40 i Storbritannien.

*Paradox tredje avkomma går 1,30 i Nederländerna.

Paradox har en syster Maxime som gett Ramazotti 1,40, Top Gun 1,40, Uniek Dancer 1,30, Diesel 1,45, Calvin N 1,45

Paradox andra syster har bl a gett Dakiro van Berkenbroeck 1,50

Mormors systrar har gett Cheltaro 1,30, Sies Cotarus Z 1,60, L Zostara 1,35, Noblesse Obliege 1,60

 

Avkommor:

-17 sto e: Frontier Ask. Såld på hopphästauktion

-18  Cascadello I. Till salu

2019 i sporten för tävling

-----

Mare born 2013

By Emerald-Calvados-Ladalco-Joost

 

The mother of the foal is 4 years old and this is her first offspring.

The grandmother Paradox was sold to the USA at the age of 4 , but got injured when transporting at the plane . She came back for breeding . Paradox:

 *Half-brother of Paradox : Wodka-lime Champion of Austria 2013 1.60m under Alice Janout

*Half-brother of Paradox : Rostaar 1.60m under Robert Whitaeker

*Halfsister till Paradox Sostara  1,35 i Netherlands

*Paradox first offspring  1,45 ni Schwitzerland

*Paradox second offspring Varadox (e:Concorde)  1,40 i n UK

*Paradox third offspring Waradox (e:Oklund)  1,30 i Netherlands.

Paradox grandmother has given a breeding stallion K.Zostara 56

Paradox has a sister  Maxime with offspring, Ramazotti 1,40, Top Gun 1,40, Uniek Dancer 1,30, Diesel 1,45, Calvin N 1,45

Paradox second sister has offspring, Dakiro van Berkenbroeck  1,50

Grandmothers sisters has offspring, Cheltaro 1,30, Sies Cotarus Z 1,60, L Zostara 1,35, Noblesse Obliege 1,60

 

Offspring:

-17 filly Salvia af Hagalund by Frontier Ask. Sold at auction for showjumpinghorses

-18 filly Cascadello I. For sale

2019 Now in the sport for competing


¤  Pistage af Hagalund ¤

 

Sto f- 14  171 cm

BH Zack-His Highness-De Niro-Hohenstein-Weltmeyer

BLUP 139

Visad 3-årstest med 8,5-7,5-7,5-6,5-8-8

 

Hennes mor Diane av Ena är född 2006  171 cm   

Diplom som dressyrtalang 49 p 998878 och 48 p som hopptalang. Diane deltog Kungakannan med gott resultat.

Mormor Divina Comedia inköpt från Elitauktion i Verden.

 Visades som 2-åring i Tyskland och segrade. Segrade även i familjegrupp.

 3-årstest 888988=49 p dressyrtalang. Deltog Kungakannan och blev 4:a i finalen fick 50 p med 9 på typ o 10 hvd,hals,bål.

Hennes 4 föl har fått 49, 48, 48 samt 48 på fölmönstring. En av hennes avkommor är såld till Kristian Krusenstierna.

Stammen därefter har Statspremieston i tre generationer. Mormor Hawai 8,34 i gångarter o 8 i ridbarhet på sitt bruksprov för ston. Mormors mor Wien hade 8,83 i gångarter o 9 i ridbarhet.

Dianes syskon:Syster Darleen av Ena f-08 e:Santana fick gångartsdiplom som 3-åring med 898 på gång. Blup 149

Syster Design av Ena f-07 e:Topasch är hos Kristian von Krusenstierna och tävlas msv dressyr Blup 159

Avkommor:

-17 hingst Jambeau e:Apache såld på elitfölauktion

-18 sto e: For Romance I. Till salu

-----

 

Pistage af Hagalund Mare born 2014 Height 171 cm

 

BH Zack-His Higness-De Niro-Hohenstein-Weltmeyer

BLUP 139

Her mother Diane Ena was born 2006 171 cm

Diploma as a dressage talent 49 998 878 p and 48 p as jumping talent.

Grandmother Divina Comedia purchased from Elite Auction in Verden. Was shown as 2-year-old in Germany and won. Won even in the family group.

3-year old test 888 988 = 49 p dressage talent.

Attended the Royal championsships and was 4th in the finals got 50 p with 9 for type o 10 HVD, neck, torso. Her four foals have been 49, 48, 48 and 48 on foal championships.

 One of her offspring are sold to Christian Krusenstierna.

The mareline then has state premium mares in three generations. Grandmother Hawai 8.34 in gaits o 8 rideability at his performance test for mares. Grandmother Vienna was 8.83 in gaits o 9 rideability.

 

Diane's siblings: Sister Darleen Ena f-08 e: Santana got gait diploma as a 3 year old with 898 on her gaits.

Sister Design of One f-07 e: Topasch is with Kristian von Krusenstierna and trained with a view to higher dressage classes.

 

Offspring:

-18 stallion Jambeau (Apache) Sold on elitefoalauction

-19 filly by For Romance I. For sale

¤  Kilbrackans Comilfo ¤


Sto f- 16 

Comme il Faut-Cruising-Quito De Baussy


Modern Chanel Z tävlades 1,50 med Stephany Huys Belgien

Mmm har lämnat Cadiva 1,35, Ravell 1,30

Chanels mmm Diva har gått 1,50 samt bla lämnat T Solaiki som gått 1,60. och i 5 led en godkänd hingst.

Divas mor Winkelgold har i sin tur lämnat Vanderberg som också gick 1,50


Avkommor:

2019 Dräktig med Hardrock Z. Till salu


Offspring:

-19 In foal with Hardrock Z  (Heartbreaker) 


¤  Uniola af Hagalund ¤


Sto f- 19


Cornet Obolensky-Kannan-Cumano-King of Diamonds

Mor se ovan Chakan


¤  Ursinia af Hagalund ¤

Född 2019

For Romance I-Zack-His Highness-De Niro-Hohenstein
Föl som väntas 2019   / Expecting foals 2020 for saleI´m Special de Muze-Kannan-Cumano


Hardrock Z-Comme il Faut-Cruising


Crown Z-Toulouse-Cardento


Escamillo- Zack-His Highness¤  Chakan  ¤


Sto  född 2013 168 cm

Kannan-Cumano-King of Diamond


Modern har en lång rad framgångar i 1,50 hoppning, och bl a deltagit i unghäst VM som 7-åring.


Fadern Kannan är en av världens mest framgångsrika o absolut bästa förärvare av hopphästar i högsta klass.

Morfadern är VM guldmedaljören Cumano vars avkommor är mkt framgångsrika.

Det finns få avkommor till honom så de är eftertraktade.

Han har trots låg fertilitet fått en mkt hög andel avkommor i svår klass.


Avkommor:

-17 hingst e:Frontier Ask. Såld

-19 sto e:Cornet Obolensky

2020 dräktig med I´m Special de Muze. Till salu

----

Mare born 2013


This mare by Kannan-Cumano is very nice and her mother has competed at 1,50 level in showjumping and was in the World champions chips for young horses as a 7 year old.. We have bought her from FZteam in Italy"


Offspring:

-17 stallion by Frontier Ask. SOLD

-19 filly by Cornet Obolensky

2020 In foal with I´m Special de Muze. For sale

 


 ¤  Orkidé af Hagalund ¤

 

Född 2013 165 cm

Toulouse-Cardento-Calido I-Caletto I

 

 Ett modernt sportigt sto med mkt bra stam för hoppning. Rör sig härligt och är framåt och rörlig i sin hoppning med stor kapacitet.

 

Modern Candra skadades som 3åring och hann bara starta 1,10. Pga av skadan på  ett bakknä fick hon gå tillbaka till avelsboxen. Hon har en stor hoppkapacitet och enorm hoppvilja som hon förärver. Bra ridbarhet.

Syster Jasmin af Hagalund 9-9 på 3 årstest hopp. Såld som 5-åring till Nicola Philippaerts och tävlas och ägs av familjen Hallundbaek i Danmark och tävla svår klass hoppning.

Mormor Kaligua tävlade 1,30 hoppning i Tyskland innan hon blev avelssto och har Bezirksprämie och tillhör stam 144.

Orkides morbror Capitän f-06 172 cm e: Cagliostro såld till Holland och tävlar hoppning.

Candras andra bror Emperador f-07 e:Empire VDL deltagit i hopphästklubben talangjakt våren 09. Såld till Lena Nissen -Lembke, Stuteri Penarpsgården.

Orkide blev 7:a i Eklunda Opens löshoppningstävling

Avkommor:

-17 hingst e: Frontier Ask såld till Linda Algotsson

2019 Dräktig med Crown Z. Till salu

 

                                                         -------

 

Orkide af Hagalund     Born in 2013 165 cm 

 

Toulouse-Cardento-Calido I Caletto I

 

 A modern sporty mare with very good strain for jumping. Moves wonderfully and is forward. 

 

Modern Candra were injured as 3 year old  and could only start 1.10. Because of the damage to a knee she is now a sucessfull brood mare.  She was a great jumper and good ridability.

 

Candra has so far received these foals

-08 mare Jasmin af Hagalund by Corlensky G

Got 9-9 points as 3 year old test jumps. Sold as a 5-year-old to Nicola Philippaerts. She is competing 1,40 classes.

 

-13 Sto Orkide af Hagalund 7:th place in loosejumping competition


 

 Grandmother Kaligua competed 1.30 jumping in Germany before she became a broodmare and has Bezirksprämie and belongs to the mareline 144

Orkides uncle Capitan f-06 172 cm by Cagliostro sold to the Netherlands and competes in showjumping.

Candras second brother Emperador f-07 e: Empire VDL participated in jumping horse club talent show spring 09. Sold to Lena Nissen -Lembke, Stud Penarpsgården.

Orkide has lots of charisma and jumps like a rubber ball.

Became 7th in Eklunda Opens jumping competition as 2,5 year old.

 

Offspring:

-17 stallion by Frontier Ask  (by Favorit Ask). Sold to Linda Algotsson

2019 In foal with Crown Z. For sale

 

 

¤  Scilla af Hagalund ¤


Sto f- 17 


Cornet Obolensky-Quidam de Revel-Cassini-Caretino-Landgraf I

Ska semineras 2020.

Mor Quidamie Spring R.S. har två avkommor till, Corn Flow född-16 och Corn Flake som gick på Ekestrian Elite Auction och är godkänd hingst i AES. Alla efter CO. 


Mormor Cassia R.S har flera merierade syskon se nedan,


Mormorsmor Martinique (e:Caretino) verbandsprämie. Martinique har gett Roulette II 1,40 hopp, Teneriffa 1,20 hopp, Zypern4 1,60 hopp


Mormorsmormor Alasca II har gett Gomera I i PSG Intermediere dress, godkänd hingst Cardino 1,50, S.I.E.C Caro Ass 1,60, Mc Leod 2 1,40


Martiniques syster Elasticue har gett Campari 220 i 1,45 hopp samt Okarina III som gett Chanel 355 i 1,60 hopp. Elastique har även ett barnbarn Drago G.S som är godkänd hingst och går 1,45 hopp


Martiniques syster Lasca II ha gett; Contendrina 1,45, China Touch som gett tre st godkända hingstar Akarad Hero Z, Sea Cost don´t touch Tiji Hero båda i 1,45 samt godkänd hingst Best friend Hero Z. Förutom dem har hon även gett Jaguar de Tiji 1,50 samt Esprit de la Roque 1,50. 


Lasca II har förutom Contendrina även gett; Elasco Hero 1,45, godkänd hingst Tinkas Hero 1,45, Abiskaya Hero Z ET 1,40, Prestige Noir som gett godkänd hingst Cassiniland


Alasca II mor Ibiza har gett tre st avkommor i 1,40 . 

Nu längtar vi till våren 2020 så vi kan seminera    


 ¤  Beyonce Z ¤

 

Född 2019 

Balou du Rouet-Diarado-Chacco Blue

 

 Ett sportigt sto med modern genuin stam för hoppning. Hingstlinjen är stark o ligger i topp på världsrankingen i hoppning både med tävlingsmeriter och med sina avkommor. 

 


 
 
 
 

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.

Acceptera